ავტობუსებისა და საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის სისტემა
სისტემის მეშვეობით წარმოებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სადგურებზე და გაჩერებებზე მიმოსვლის დროის ავტომატური მონიტორინგი და დღის ბოლოს დადგენილი სტანდარტების შესაბამისობის ანგარიში. 
სპეციალური მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით იდენტიფიცირება ხდება ყველა გაჩერების, მოსვლის და სადგურებიდან გამგზავრების, აგრეთვე მიიღება ანგარიშები ონლაინ რეჟიმში, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გაჩერებებზე ლოდინის დროისა და დაგვიანების შესახებ, რაც შესაძლებლობას იძლევა გაკონტროლდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა.