პროდუქტები

კომპანია ‘’ GLOBTEL solutions Georgia ‘’  წარმოგიდგენთ ავტომობილების მართვის GELIOSSOFT სისტემას, ტრანსპორტის მონიტორინგის სისტემის გამოყენებით თქვენ გექმნებათ შესაძლებლობა გააკონტროლოთ თქვენი სატრანსპორტო საშუალებლები 24/7- GPS სატელიტების მეშვეობით ციფრულ რუქებზე, გააკონტროლოთ მათი სიჩქარე, მარშრუტი, ნებისმიერ მომენტში დაადგინოთ მათი ადგილმდებარეობა და მიიღოთ დამატებით სხვა ინფორმაცია თქვენი სატრანსპორტო საშუალებების შესახებ ონლაინ რეჟიმში.

ჩვენი ჯიპიეს მონიტორინგის სისტემის საშუალებით შესაძლებელია:

·         ონლაინ რეჟიმში დააკვირდეთ ავტომობილების გადაადგილებას 0%-იანი ცდომილებით; 

·         მოაწყოთ ტრეკები და ნახოთ ავტომობილების მოგზაურობის ისტორია;

·         უზრუნველყოთ მრიცხველების მდგომარეობის კონტროლი (მაგ.: ძრავა, ტემპერატურა, საწვავი);

·         მიიღოთ ნებისმიერი პერიოდის ანგარიშები ხუთ სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის - excel-სა და pdf-ში;

·         შექმნათ ანგარიშების ინდივიდუალური შაბლონები;

·       14 სხვადასხვა ფორმატის რუკაზე დაიტანოთ სხვადასხვა ფორმისა და ზომის გეოზონები/გეოწერტილები და დააწესოთ მათ ფარგლებს შიდა და გარე კონტროლი;

·         დააწესოთ და მიიღოთ 15 სხვადასხვა სახის შეტყობინება თქვენს ავტომობილებზე როგორც ონლაინ ფორმატში, ისე - მეილის საშუალებით;

·         შექმნათ სასურველი სამოძრაო მარშრუტები;

·         დააკვირდეთ მძღოლის მართვის სტილს განსაზღვრული პარამეტრების მიხედვით;

·         უზრუნველყოთ მანქანების გეგმიური შემოწმებები, მათ შორის ზეთის შეცვლა ტექმომსახურების მოდულის საშუალებით;

·         აკონტროლოთ გახარჯული საწვავი, გამორიცხოთ არასანქცირებული ამოსხმები, გააკონტროლოთ ჩასხმების პერიოდულობა, დაამატოთ საწვავის ბარათები და დაზოგოთ ხარჯები;