ტემპერატურის კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემა
მოწყობილობაში დამონტაჟებული ტემპერატურის სენსორის დახმარებით, ონლაინ რეჟიმში კონტროლირდება და მუშავდება ინფორმაცია ტემპერატურის შესახებ ავტო-გამაგრილებლებსა და მანქანა–მაცივრებში. 
წინასწარ განსაზღვრული ტემპერატურის პარამეტრების ცვლილების შემთხვევაში, გამაფრთხილებელი სიგნალი ეგზავნებათ პასუხისმგებელ პირებს, როგორც პროგრამის, ისე SMS-ის მეშვეობით.