ავტოპარკების პერიოდული ტექნიკური შემოწმებისა და სერვისის მონიტორინგის სისტემა
სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური შემოწმებისა და სერვისის პროცედურების კონტროლი. 
მონაცემთა ბაზებზე დაყრდნობით, რომელშიც აღრიცხულია სატრანსპორტო საშუალების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი, ხორციელდება ავტომატური შეხსენება ტექნიკური შემოწმების გავლის ვადებთან დაკავშირებით.
სისტემა აგრეთვე, იძლევა საშუალებას სტატისტიკის წარმოებისა სატრასპორტო საშუალეებების არასათანადო გამოყენების შესახებ (სიჩქარის მომენტალური აწევა, დაწევა და ა.შ). 
ყველა პროცედურის შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალება გადის ტექნიკური მომსახურების კუთხით, ღირებულებისა და გამოცვლილი ნაწილების ჩათვლით აღირიცხება ანგარიშში.