კომპანია GLOBTEL SOLUTION-ის GPS სისტემები და ტელემეტრიული გადაწყვეტილებები აზერბაიჯანსა და საქართველოში
16 დეკემბერი, 2015

კომპანია GlobTel Solutions წარმოადგენს ტელემეტრიულ გადაწყვეტილებებს GPS მონიტორინგის სფეროში, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის სხვადასხვა სექტორში აზერბაიჯანისა და საქართველოს მასშტაბით

ტელემატიკური გადაწყვეტილებები და მომსახურებაM2M თავის თავში მოიცავს:ავტოპარკის მართვას(Fleet Management),მოწინავე GPS  ტექნოლოგიებს,დეტალურ რუკებს,ნავიგაციებს,ინტელექტუალურ მართვას,საწვავისა და დიზელის კონტროლს საწვავის სენსორის საშუალებით,ტემპერატურის კონტროლს,მძღოლის იდენტიფიკაციას,მძღოლის მუშაობის რეჟიმის განსაზღვრას,ტრანზიტული ტვირთების გადაზიდვების ორგანიზებას,ტაქსების, საზოგადოებრივ ტრანსპორტსის, სასწრაფოს და . მართვას

სატრანსპორტო საშუალბების მონიტორინგისას გამოიყენება ყველაზე ბოლო და უახლესი მიღწევებიGPS ტექნოლოგიების სფეროში,რომელიც არის წარმოდგენილი თოთოეულ ქვეყანაში.


<< უკან