მარტივი მონიტორინგის სისტემა

 

ავტომანქანების

 • ადგილმდებარეობის  ზუსტი განსაზღვრა
 • ზუსტი სიჩქარის განსაზღვრა
 • დგომის და მოძრაობის დროის კონტროლი
 • კილომეტრაჟის განსაზღვრა
 • რეგიონში შესვლის/გამოსვლის შესახებ ინფორმაცია
 • ყოველდღიური/ყოველკვირეული/ყოველთვიური ანგარიშები
 • სიჩქარის გადაჭარბების კონტროლის შესაძლებლობა
 • მონიტორინგის შესაძლებლობა ნებისმიერი მობილური მოწყობილობიდან
 • კარის კონტროლი (დაკეტილია/ ღიაა)
 • საწვავის კონტროლი
 • ტემპერატურის კონტროლი მაცივრებში
 • მძღოლების მუშაობის რეჟიმის კონტროლი